הפוך בהם...

jpg_לפניכם ריבוע בן 16 משבצות ובחלק מהן רשומים שמונה

...

מספרים במגן דוד

__copyלפניכם מגן דוד המורכב משני משולשים הפוכים זה לזה.

...