מספר סדרתי...

file4541233894786setלפניכם סדרת מספרים:...3, 7, 11, 22, 1492.

מהו המספר

...

משולש קסם

6173331jpg_triangleעל צלעות המשולש שלפניכם תשעה עיגולים כמתואר בציור:

יש

...

יש סוף לסופגניות...

file3481271899909האם וכיצד אפשר לחלק 44 סופגניות בין 10 שקיות בודדות, כך שבכל

...