חידות מספרים

בחזקת שתיים

קטגוריה: חידות קשות

יש לסדר את המספרים מ 1 עד 15 בשורה, כך שסכום שני מספרים סמוכים יהיה שווה לחזקה שניה של מספר שלם.