אדום נסתר...

file2351291926095redנתונות שתי דיסקיות:

...