מת לחיות 14...

 

__בבנין משרדים בן ארבע קומות ו-16 חדרים כמתואר...

עוד תוכנית חלוקה

__jpgלפניכם לוח עץ המורכב משני ריבועים: ריבוע גדול שצלעו

...

האם אפשר לכסות?

jpg_לפניכם לוח שחמט קטום ובו  62 משבצות וכמו כן מלבן המורכב משתי

...