תשבץ ריבוע קסם

_1לפניכם ריבוע  5X5 עם משבצות הממוספרות מ1 עד 25. עליכם

...

ראשוני

scan0004ribuajpgיש להכניס את המספרים מ-1 עד 9

...