פעמיים סכום

מהו המספר הדו-ספרתי, הכפול מסכום ספרותיו?