פי ארבע....

4 bday cake2

מצאו מספר שספרת היחידות שלו היא 4 כך,

 שאם נעביר את 4 לתחילת המספר, 

נקבל מספר

...

תרגיל...

DSC_00261_לפניך תרגיל שאינו נכון: 5=26-59

יש

...