1985 לפני 1980???

DSC_0437איך יתכן שאיש היה בן 25 ב-1980 ובן 20

...