מת לחיות 14...

 

__בבנין משרדים בן ארבע קומות ו-16 חדרים כמתואר...