תביעות ביטוח

פוליסות ביטוח נועדו לפצות את בעליהם עקב נזקי רכוש, נזקי גוף, אובדן כושר עבודה, מקרי סיעוד, ביטוחי חיים ובריאות ועוד. רכוש מוגדר כנדל"ן, מכוניות, תכשיטים ורכוש וציוד אחר. נזקי גוף הם פגיעות הגורמות לחבלות קשות, לנכות ולמוות בגין תאונות עבודה, תאונות דרכים ועוד. נזקים אחרים הם כספיים הנגרמים עקב אובדן כושר עבודה, הפסדי השתכרות ועוד. חלק מהפיצויים הללו הם עבור פרמטרים מוחשיים אלו אבל גם עבור סבל נפשי, כאבים וכדומה הנחשבים לפרמטרים שלא ניתן למדוד אותם.

הם מוערכים על ידי הגורמים המחליטים ובמיוחד על ידי בתי משפט שתביעות כאלו מונחות לפתחם. תביעות ביטוח מוגשות לאחר אירועים קשים בהם נגרם נזק רב והן, לרוב, מנוהלות על ידי עורך הדין המתמחה בתחום.

פוליסת אובדן כושר עבודה נועדה לאנשים אשר נפגעו במהלך תקופת עבודתם ואינם יכולים להשתכר למחייתם. יש זמני עקב מחלות, תאונות וכדומה ויש לצמיתות. הצורך לבטח מקורות הכנסה הוא חיוני עבור רבים. קיימות פוליסות מגוונות שכוללות בתוכן אלמנטים ופרמטרים שונים. המבטח מבטח עצמו על פי רמת ההכנסה שלו ועל פי סכום הביטוח משולמת הפרמיה. פוליסות רכוש נועדו לבטח את הבית, המשרד, בית העסק וכדומה, וכן, את התכולה שבו. הצורך הוא לבטח את הרכוש בסכומים ריאליים ועל פי הערכות שמאי כדי לא להיות בביטוח חסר ועל מנת למנוע ויכוחים בעת הגשת תביעות ביטוח בתחום.

סכומי הביטוחים בפוליסות ביטוחי בריאות, סיעוד וחיים נקבעים, לרוב, על פי צרכי ורצונות המבטחים. ככל שסכום הביטוח גבוה יותר, כן תשולם פרמיה יקרה יותר. כמובן, שקיימת תקרה מסוימת שמעליה לא כדאי או לא ניתן לבטח. קיימות פוליסות מגוונות וכל אחד יכול לבחור בעיקר על פי טעמו האישי, צרכיו והרמת ההשקעה עליה הוא מחליט. פוליסות תאונות דרכים נקבעות על פי ערך הרכב ופרמטרים נוספים. הפיצויים המשולמים בגינם תלויים בנזקים לרכבים ובנזקים הגופניים שנגרמים לנפגעים. הפיצוי נקבע על סמך אובדן כושר עבודה והפסד הכנסות בגינה, אובדן ימי עבודה, דרגת הפגיעה, גיל הנפגע, סבל וכאב וכדומה.

ככלל, בכל פוליסה בכל תחום יש הגדרות ותנאים למצבים שונים ובעת רצון למימוש הפוליסה עלולים להיגרם חילוקי דעות בקשר לשאלות שונות. הבסיסיות הן האם בכלל נוצר אירוע המצדיק הגשת תביעה. שאלות אחרות נוגעות למידת הנזק, לסכום התשלום המגיע ועוד. נוספות הן, מה קורה כאשר יש מספר פוליסות? ועוד כהנה וכהנה שאלות ומצבים. במקרים של חילוקי דעות מהותיים ואחרים עקרוניים בהם התביעה נדחית או מתקבלת בחלקה יש, כאמור, צורך להיעזר בשירותי עו"ד תביעות ביטוח בעל מוניטין. כאשר הוא ייווכח שיש הצדקה לתביעה הוא ייצג את הלקוח. תחילה הוא ינסה לקבל פיצוי ישירות מול המבטחים, ובמידה ולא יצליח, יגיש תביעה ויגן עליה בבית המשפט בעזרת כישוריו, וכן, הידע והניסיון המצטברים שלו.

הוספת תגובה

תגובות

  • לא נמצאו תגובות